fbpx

กลับมาอีกครั้ง การแข่งขันสุดมัน Call Of Duty Mobile EP.2 ครั้งนี้มาพร้อมรางวัล กว่า 10,000

author image by Gen-Esport | , , | 0 Comments | พฤศจิกายน 15, 2019
สมัครที่ https://www.gen-esport.com/tournament/call-of-duty-mobile-team-deathmacth-ep-02-by-gen-esport/

ทุนการศึกษากว่า 10,000บาท

 เงื่อนไขการสมัครแข่งขัน

   1.ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันต้องรวมเป็นทีม ทีมละ 5 คน สามารถ เพิ่มสำรองได้ อีก 2 คน

 2.ผู้ชนะการแข่งขัน หัวหน้าทีมต้องเตรียมบัตรประชาชน ตัวจริง สำหรับใช้รับเงินรางวัล

 3.ข้อมูลส่วนตัวสำหรับหัวหน้าทีม ในข้อมูลสมาชิก Gen-E ต้องเป็นข้อมูลจริงเท่านั้น สำหรับใช้รับเงินรางวัล (ข้อมูลทั้งหมด       จะถูกเก็บเป็นความลับ) 

 กฎ และกติกาการแข่งขัน

  1.ในการสมัครแข่งขัน ผ่านทางแพลตฟอร์มของ GEN-Esport

 2.ต้องเป็นผู้เล่น Call Of Duty Mobile ในเซิร์ฟเวอร์ไทยเท่านั้น

 3.ผู้เข้าแข่งขันแต่ล่ะคนสามารถเข้าร่วมทีมได้เพียง 1 ทีม เท่านั้น

 4.เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาในการเปิดรับสมัคร หากทีมใดลงทะเบียนไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามกติกาการรับสมัครนี้ จะถูกตัดสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันในทันที

 5.เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาในการเปิดรับสมัคร ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ ไม่ให้แก้ไข เปลี่ยนแปลงจำนวน และรายชื่อสมาชิกในทีม ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น

 6.ผู้เล่นทุกคนควรปฏิบัติตาม กติกาอย่างเคร่งครัด

 7.แข่งขันผ่านเซิร์ฟเวอร์จริง ใช้มือถือแข่งขัน ไม่อนุญาตให้ใช้โปรแกมจำลองใน PC

 8.ใช้บัญชีส่วนตัวของผู้เล่นในการแข่ง

 9.ในรอบคัดเลือกแข่งแบบ Knock Out Best Of 3 แข่งขันทั้งหมด 3 เกม ชนะ 2 เกม คือ ผู้ชนะสร้างห้องชวนเพื่อน ตั้งค่าสังหาร 40 ตัว และตั้งแต่ในรอบ 8 ทีมสุดท้ายขึ้นไป ตั้งค่าสังหาร 100 ตัว

10.หัวหน้าทีมต้องเป็นผู้เพิ่มเพื่อนหัวหน้าทีมฝ่ายตรงข้ามเพื่อเชิญเข้าร่วมแข่งขัน

11.เมื่อถึงเวลาที่ทั้งสองฝ่ายนัดแข่งขัน หรือในกรณีที่ใช้เวลากลาง หากเริ่มการแข่งขันช้า เกินกว่าเวลาที่กำหนดไว้ 15 นาที ฝ่ายที่ล่าช้า จะถูกปรับแพ้จากการแข่งขันทันที

12.กรุณาเก็บบันทึกรูปภาพผลการแข่งขันไว้เป็นหลักฐาน ในการยืนยันผล

13.หัวหน้าทีมต้องเป็นผู้รายงานผลเท่านั้น

14.หากเกิดเหตุผิดพลาดทางเซิร์ฟเวอร์เกม ทางทีมงานจะให้เริ่มการแข่งขันใหม่

15.ห้ามใช้คำพูด หรือแสดงกิริยาไม่สุภาพ หรือเสียดสีผู้อื่น มีโทษปรับแพ้ทันที

16.ห้ามใช้โปรแกรมโกงใดๆ ทั้งสิ้น มีโทษปรับแพ้ และแบน ID ในการแข่งขันของ GEN-E ทุกรายการ

17.ห้ามให้ผู้เล่น ที่ไม่มีรายชื่อในทีม ลงการแข่งขัน มีโทษปรับแพ้ทันที

18.หากเกมไหนที่ทำการแข่งขันอยู่เกิด BUG ให้ทำการรีแมตช์เกมนั้นทันที

การโกงและการใช้วิธีการได้เปรียบที่ไม่ชอบธรรม

 1.หากผู้เข้าแข่งขันพบว่า ทีมฝ่ายตรงข้ามมีรายชื่อผู้เข้าแข่งขันไม่ตรง ตามที่ลงทะเบียนไว้ ให้ทำการบันทึกหลักฐาน จะยุติการแข่งขันในทันที พร้อมทั้งส่งหลักฐานดังกล่าว ให้แก่ทีมงานเพื่อตรวจสอบ หากผู้เข้าแข่งขันฝ่ายที่ตรวจพบ ยินยอมให้มีการแข่งขันจนจบเกม ให้ถือว่าทั้งสองฝ่ายยินยอม

2.หากพบการโกง ให้โพสต์กระทู้ในหมวดของ แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการแข่งขัน หรือ ผู้กระทำผิดกฏกติกา ของการแข่งขันรายการนี้

3.หากหลักฐานไม่ชัดเจน ทางทีมงาน ขอสงวนสิทธิ์ ไม่เปลี่ยนแปลงผลการแข่งขันใดๆ ที่ได้ตัดสินผลแพ้-ชนะไปแล้ว

ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ

 1.กฎกติกาใดๆ ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น อาจมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงได้ทุกกรณี โดยทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2.คำตัดสินของ Gen E ไม่ว่าในเรื่องใด ภายใต้การแข่งขันนี้ ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

3.ทีมที่เข้าร่วมแข่งขันต้องทำความเข้าใจกฏ และกติกาการแข่งขันโดยละเอียด ถ้ามีการกระทำที่ฝ่าฝืนกติกานี้ ทางทีมงานสามารถตัดสิทธิ์ทีมผู้เข้าแข่งขันได้ทันที  

4.ทางผู้เข้าแข่งขันต้องนัดแข่งขันกันในกระทู้ที่เราเตรียมให้เท่านั้น หากมีการนัดแข่งขันในระบบอื่น หรือ ช่องทางอื่นใดที่กำหนดไว้ แล้วเกิดปัญหาในภายหลัง ทางทีมงานจะพิจารณาตามข้อความที่ได้ระบุไว้ในกระทู้เท่านั้น และดำเนินการตามที่ทางทีมงานเห็นสมควร

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

เข้าร่วมการแข่งขัน