fbpx
This tournament has ended!

imgCALL OF DUTY MOBILE : TEAM DEATHMACTH Ep.01 - By Gen-Esport Created by Gen-Esport


วันที่ 27  รอบที่  5 เวลากลาง 15:00 ส่งผลไม่เกิน 17:00
วันที่  27 รอบที่  6 เวลากลาง 18:00 ส่งผลไม่เกิน 19:00
นัดเวลาแข่งและแจ้งชื่อ ในช่อง Match Comments ของแต่ละคู่
วันที่  27 รอบชิงที่ 1  เวลาแข่ง 20:00  100 KILL 
ทีมงานนัดแข่งนะครับรอบชิงที่ 1
รอบชิงที่ 3  100 KILL เวลาแข่ง 20:00
ทีมงานนัดแข่งนะครับรอบชิงที่ 3


Started on
ตุลาคม 24, 2019 11:59 pm
(Asia/Bangkok)

About

 • img

  73 out of 100

  Participants
 • img

  Knockout

  Tournament type
 • img

  GEN-E

  Location
 • img

  Mobile

  Platform

Tournament details

 • Game

  Call Of Duty Mobile
 • Contestants

  Teams
 • Game format

  Best of 3
 • Game frequency

  Every 30 minutes
 • Tournament frequency

 • Game modes

  TEAM DEATHMATCH

Maps

 • Random

  img

Competitors

Regulations

แข่งโหมด  TEAM DEATHMATCH RANDOM MAP 5V5 คนครับ
สายบู๊เตรียมทีมให้พร้อม มาล่าเงินรางวัลกว่า 5,000 บาท พบกันเร็วๆนี้ เงื่อนไขการสมัครแข่งขัน
  
 1.ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันต้องรวมเป็นทีม ทีมละ 5 คน สามารถ เพิ่มสำรองได้ อีก 2 คน
 2.ผู้ชนะการแข่งขัน หัวหน้าทึมต้องเตรียมบัตรประชาชน ตัวจริง สำหรับใช้รับเงินรางวัล
 3.ข้อมูลส่วนตัวสำหรับหัวหน้าทีม ในข้อมูลสมาชิก Gen-E ต้องเป็นข้อมูลจริงเท่านั้น สำหรับใช้รับเงินรางวัล (ข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บเป็นความลับ)  
 
กฎ และกติกาการแข่งขัน
 
 1.ในการสมัครแข่งขัน ผ่านทางแพลตฟอร์มของ GEN-Esport
 2.ต้องเป็นผู้เล่น Call Of Duty Mobile ในเซิร์ฟเวอร์ไทยเท่านั้น
 3.ผู้เข้าแข่งขันแต่ล่ะคนสามารถเข้าร่วมทีมได้เพียง 1 ทีม เท่านั้น
 4.เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาในการเปิดรับสมัคร หากทีมใดลงทะเบียนไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามกติกาการรับสมัครนี้ จะถูกตัดสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันในทันที
 5.เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาในการเปิดรับสมัคร ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ ไม่ให้แก้ไข เปลี่ยนแปลงจำนวน และรายชื่อสมาชิกในทีม ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น
 6.ผู้เล่นทุกคนควรปฏิบัติตาม กติกาอย่างเคร่งครัด
 7.แข่งขันผ่านเซิร์ฟเวอร์จริง ใช้มือถือแข่งขัน ไม่อนุญาตให้ใช้โปรแกมจำลองใน PC
 8.ใช้บัญชีส่วนตัวของผู้เล่นในการแข่ง
 9.ในรอบคัดเลือกแข่งแบบ Knock Out Best Of 3 แข่งขันทั้งหมด 3 เกม ชนะ 2 เกม คือ ผู้ชนะ
สร้างห้องชวนเพื่อน ตั้งค่าสังหาร 40 ตัว
10.หัวหน้าทีมต้องเป็นผู้เพิ่มเพื่อนหัวหน้าทีมฝ่ายตรงข้ามเพื่อเชิญเข้าร่วมแข่งขัน
11.เมื่อถึงเวลาที่ทั้งสองฝ่ายนัดแข่งขัน หรือในกรณีที่ใช้เวลากลาง หากเริ่มการแข่งขันช้า เกินกว่าเวลาที่กำหนดไว้ 15 นาที ฝ่ายที่ล่าช้า จะถูกปรับแพ้จากการแข่งขันทันที
12.กรุณาเก็บบันทึกรูปภาพผลการแข่งขันไว้เป็นหลักฐาน ในการยืนยันผล
13.หัวหน้าทีมต้องเป็นผู้รายงานผลเท่านั้น
14.หากเกิดเหตุผิดพลาดทางเซิร์ฟเวอร์เกม ทางทีมงานจะให้เริ่มการแข่งขันใหม่
15.ห้ามใช้คำพูด หรือแสดงกิริยาไม่สุภาพ หรือเสียดสีผู้อื่น มีโทษปรับแพ้ทันที
16.ห้ามใช้โปรแกรมโกงใดๆ ทั้งสิ้น มีโทษปรับแพ้ และแบน ID ในการแข่งขันของ GEN-E ทุกรายการ 
17.ห้ามให้ผู้เล่น ที่ไม่มีรายชื่อในทีม ลงการแข่งขัน มีโทษปรับแพ้ทันที
    
การโกงและการใช้วิธีการได้เปรียบที่ไม่ชอบธรรม
 
1.หากผู้เข้าแข่งขันพบว่า ทีมฝ่ายตรงข้ามมีรายชื่อผู้เข้าแข่งขันไม่ตรง ตามที่ลงทะเบียนไว้ ให้ทำการบันทึกหลักฐาน จะยุติการแข่งขันในทันที พร้อมทั้งส่งหลักฐานดังกล่าว ให้แก่ทีมงานเพื่อตรวจสอบ หากผู้เข้าแข่งขันฝ่ายที่ตรวจพบ ยินยอมให้มีการแข่งขันจนจบเกม ให้ถือว่าทั้งสองฝ่ายยินยอม
2.หากพบการโกง ให้โพสต์กระทู้ในหมวดของ แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการแข่งขัน หรือ ผู้กระทำผิดกฏกติกา ของการแข่งขันรายการนี้
3.หากหลักฐานไม่ชัดเจน ทางทีมงาน ขอสงวนสิทธิ์ ไม่เปลี่ยนแปลงผลการแข่งขันใดๆ ที่ได้ตัดสินผลแพ้-ชนะไปแล้ว 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ
 
1.กฎกติกาใดๆ ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น อาจมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงได้ทุกกรณี โดยทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2.คำตัดสินของ Gen E ไม่ว่าในเรื่องใด ภายใต้การแข่งขันนี้ ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
3.ทีมที่เข้าร่วมแข่งขันต้องทำความเข้าใจกฏ และกติกาการแข่งขันโดยละเอียด ถ้ามีการกระทำที่ฝ่าฝืนกติกานี้ ทางทีมงานสามารถตัดสิทธิ์ทีมผู้เข้าแข่งขันได้ทันที
4.ทางผู้เข้าแข่งขันต้องนัดแข่งขันกันในกระทู้ที่เราเตรียมให้เท่านั้น หากมีการนัดแข่งขันในระบบอื่น หรือ ช่องทางอื่นใดที่กำหนดไว้ แล้วเกิดปัญหาในภายหลัง ทางทีมงานจะพิจารณาตามข้อความที่ได้ระบุไว้ในกระทู้เท่านั้น และดำเนินการตามที่ทางทีมงานเห็นสมควร
การนัดการแข่งนัดที่ช่องคอมเม้นรายการแข่งขันของทีมตัวเอง
https://www.youtube.com/watch?v=oET25N6CDBE
หัวหน้าทีม ต้องแจ้งชื่อผู้เข้าแข่งขัน ในเกมในคอมเม้นการแข่งแต่ละทีม เพื่อทำการแอดเพื่อนเพื่อสร้างห้องแข่งขัน

Winner Prizes

img Place img Reward
imgplace 1 : Together At Gamer 1st 3000 บาท
imgplace 2 : Seth Gaming 2nd 1500 บาท
imgplace 3 : THEGOD 3rd 500 บาท

Tournament brackets

Match for 3rd place